account-icon
Obliczanie ubezpieczenia
Umów teleporadę
Welbi
ZdrowieChoroby 1 min.

Afazja dziecięca – co to jest? Przyczyny powstania i objawy

Olga Dąbska07.12.2023Aktualizacja: 07.12.2023

Afazja dziecięca to zaburzenie językowe spowodowane patologią mózgu. Ma charakter wrodzony lub nabyty. W zależności od towarzyszących objawów eksperci wyróżnili u dzieci afazję czuciową, ruchową i czuciowo-ruchową. Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne typy afazji dziecięcej i na czym polega jej leczenie.


afazja-u-dzieci-rodzaje-przyczyny-metody-leczenia
Pixabay.com

Polecane

ugryzienie-biedronki-jak-wyglada-jak-leczyc
Zdrowie
1 min.
Ugryzienie biedronki – jak je rozpoznać? Czy może zagrażać zdrowiu?
02.06.2022
szalwia-na-gardlo-jak-ja-stosowac-pic-czy-plukac
Zdrowie
2 min.
Szałwia na gardło - jak ją stosować? Pić czy płukać?
28.10.2021
oslabienie-po-antybiotyku-jakie-sa-objawy
Zdrowie
1 min.
Dlaczego pojawia się osłabienie po antybiotyku i jak sobie z nim radzić?
30.05.2022
czy-zwapnienie-kosci-mozna-wyleczyc
Zdrowie
1 min.
Czym jest zwapnienie kości? Przyczyny, objawy, leczenie
09.05.2022
Spis treści
 1. Co to jest afazja dziecięca?
 2. Rodzaje afazji dziecięcej
 3. Objawy afazji u dzieci
 4. Leczenie afazji u dzieci

Co to jest afazja dziecięca?

Zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, mianem afazji eksperci nazywają zaburzenie funkcji językowych, tj. częściowej lub całkowitej utraty umiejętności rozumienia oraz nadawania mowy, spowodowanych uszkodzeniem struktur mózgowych. 

Przedrostek „a-” odnosi się do stanu braku mowy – nie wykształciła się ona lub po jej wykształceniu osoba utraciła zdolność porozumiewania się. Rdzeń „fazja” wskazuje na umiejscowienie uszkodzenia odpowiedzialnego za zaburzenie mowy w układzie nerwowym. Określenie „dziecięca” dodane do pojęcia „afazja” podkreśla, że uszkodzenie mózgu nastąpiło podczas procesu rozwojowego.

Rodzaje afazji dziecięcej

U dzieci wyróżnić można dwa główne rodzaje afazji – wrodzoną i nabytą. W pierwszym przypadku do uszkodzenia mózgu prowadzącego do zaburzeń mowy doszło przed urodzeniem się dziecka, w trakcie porodu lub w pierwszym roku życia. Przyczynami afazji wrodzonej mogą być: 

 • niedorozwój lub zaburzenia mielinizacji w ośrodkach mowy w mózgu, 

 • brak rozwoju dróg nerwowych związanych z mową, 

 • patologie na początku ciąży, 

 • silne wstrząsy psychiczne matki, 

 • niedotleniania mózgu, 

 • urazy okołoporodowe, 

 • choroby i urazy głowy. 

Z kolei afazję dziecięcą nabytą eksperci stwierdzają w przypadku pojawienia się zaburzeń mowy w okresie częściowo lub całkowicie opanowanych zdolności komunikacyjnych. Przyczynami afazji nabytej są uszkodzenia mózgu spowodowane urazami, chorobami naczyniowymi mózgu, zapalnymi lub zwyrodnieniowymi. Wśród nich eksperci wymieniają m.in.: 

 • ropień mózgu

 • udar mózgu

 • procesy rozrostowe – zwłaszcza zmiany nowotworowe toczące się w płatach czołowych, skroniowych i w móżdżku, 

 • zespoły padaczkowe, szczególnie zespół Landaua-Kleffnera nazywany „nabytą afazją z padaczką”.

Objawy afazji u dzieci

Biorąc pod uwagę objawy towarzyszące afazji u dzieci, specjaliści wyróżnili trzy główne jej odmiany: 

 • afazję ruchową, czyli afazję typu ekspresyjnego,

 • afazje czuciową, czyli afazję typu percepcyjnego,

 • afazję czuciowo-ruchową, czyli afazję typu percepcyjno-ekspresyjnego, która jest połączeniem ww. typów afazji dziecięcej.

Afazja ruchowa u dziecka objawia się następująco:

 • zaburzenia w zapamiętaniu wzorca ruchowego wyrazu – zapominanie artykulacji wyrazów już poznanych,

 • zaburzenia wypowiadania i powtarzania słów – mowa niezrozumiała,

 • zniekształcanie wyrazu mimo prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

 • ubogi zasób słownictwa,

 • trudności w nazywaniu przedmiotów,

 • niewykształcenie lub zanik mowy spontanicznej,

 • występowanie agramatyzmów,

 • zaburzenia składni – utrudnione tworzenie złożonych wypowiedzi,

 • zaburzenia w obrębie ekspresji mowy,

 • zaburzenia rozumienia dłuższych i złożonych wypowiedzi,

 • nieobecność słów lub dźwięków mowy u dzieci w wieku 2 lat oraz fraz składających się z dwóch słów u dzieci w wieku 3 lat,

 • zachowane jest: rozumienie poleceń i reagowanie na nie, rozumienie mowy, wskazywanie nazywanych przedmiotów, porozumiewanie niewerbalne.

W przebiegu afazji ruchowej u dziecka zaobserwować można m.in.: zaburzenia koordynacji ruchowej i orientacji wzrokowo-przestrzennej, problemy w kontaktach rówieśniczych, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość ruchową, zaburzenia koncentracji, zaburzenia percepcji i pamięci słuchowej. Należy też zaznaczyć, że dziecko z afazją ruchową jest świadome swojego defektu.

Afazja czuciowa u dziecka objawia się następująco:

 • zaburzenia rozumienia mowy, mimo prawidłowego słyszenia jej dźwięków,

 • agramatyzmy,

 • bezsensowne odpowiedzi na pytania,

 • mechanicznie powtarzanie,

 • zaburzenia percepcji mowy,

 • wielomówność,

 • niezdolność do reagowania na znane nazwy pod koniec 1. roku życia, identyfikowania kilku codziennych przedmiotów w 18. miesiącu życia, wykonywania prostych poleceń w wieku 2 lat,

 • zachowana jest zdolność ekspresji mowy.

U dzieci z afazją czuciową mogą współwystępować m.in.: zaburzenia słuchu, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia emocjonalne – lęki, nadwrażliwość, nieśmiałość, zaburzenia uwagi, izolowanie społeczne, niedostosowanie społeczne.

Leczenie afazji u dzieci

W przypadku podejrzenia u dziecka afazji konieczna jest konsultacja neurologiczna. Podstawą terapii jest leczenie przyczyny powstania afazji u dziecka. Jednocześnie dziecko z afazją wymaga terapii logopedycznej, podczas której przywraca się utracone sprawności językowe i programuje się niewykształcone struktury języka.

Rodzaj oddziaływań rehabilitacyjnych zależy od wielu czynników, w tym rodzaju afazji dziecięcej. W przypadku afazji ruchowej u dziecka prowadzone są ćwiczenia m.in.: relaksacyjne, ruchowe rozwijające ogólną sprawność motoryczną, rozwijające sprawność manualną, sprawność aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, analizy i syntezy wypowiedzi, stymulowanie psychiczne gotowości do mówienia, powtarzanie wypowiedzi zrytmizowanych. 

Z kolei terapia w afazji czuciowej opiera się na ćwiczeniach m.in.: w rozpoznawaniu akustycznych właściwości dźwiękowych, w nadawaniu znaczeń dźwiękom, w przyporządkowaniu nazw, analizy i syntezy głoskowej i literowej, słuchu fonematycznego, wyodrębnianiu struktur tonicznych w obrębie zdania, rozpoznawaniu znaczeń wzorców intonacyjnych (pytanie, polecenie, oznajmienie). 

Dzieci z afazją mogą potrzebować pomocy psychologa, a w przypadku występowania dodatkowych zaburzeń – wsparcia ze strony odpowiednich specjalistów.

Źródła
 1. E. Pilarska, Afazja rozwojowa, „Child Neurology” 2017, t. 26, nr 52, s. 85-87.
 2. J. Skibska, Afazja dziecięca, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 48-78. 
Author Olga Dąbska picture

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, nie jest poradą lekarską i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem się do wskazówek lub informacji o charakterze specjalistycznym zawartych w Welbi należy skonsultować ich treść z lekarzem. Welbi dokłada najwyższych starań, aby treść publikowanych materiałów był najlepszej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie bez konsultacji z lekarzem.

Najchętniej czytane

oklady-z-zywokostu-na-stawy-ostrogi-jak-zrobic
Zdrowie
2 min.
Okłady z żywokostu - na stawy, ostrogi. Jak zrobić?
24.01.2022
ocet-na-stluczenia-jak-przygotowac-oklad
Zdrowie
1 min.
Ocet na stłuczenia - jak przygotować okład?
24.01.2022
jak-dziala-woda-z-octem-jablkowym-pita-na-czczo
Zdrowie
2 min.
Jak działa woda z octem jabłkowym pita na czczo?
24.01.2022
Wysypka po antybiotyku
Zdrowie
1 min.
Wysypka po antybiotyku – domowe sposoby
03.06.2022
Popularne w kategorii Zdrowie
chore-dziecko-na-wakacjach-gdzie-szukac-pomocy
Telemedycyna
1 min.
Chore dziecko na wakacjach – gdzie szukać pomocy
27.08.2021
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Pakiety medyczne
Konsultacja lekarska online
Alergolog onlineChirurg onlineDermatolog onlineDiabetolog onlineEndokrynolog onlineGastrolog online
arrow-link
Zobacz więcej

Kim jesteśmy

Artykuły o zdrowiu

ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa
Redakcja WelbiSara Łątkowska - redaktor naczelnyredakcja@welbi.pl

© 2024 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin serwisuPolityka prywatnościPolityka cookies

Social media

 • facebook logo
 • instagram logo

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.