account-icon
Obliczanie ubezpieczenia
Umów teleporadę
Welbi
Zdrowie psychiczneZaburzenia psychiczne 1 min.
Zweryfikowane przez eksperta

Dysleksja – rodzaje, badania i metody leczenia

Olga Dąbskalek. Wiktor Trela02.05.2024Aktualizacja: 02.05.2024

Dysleksja to zaburzenie odczytu, pisania i rozumienia tekstu, które może mieć wpływ na całe życie osoby dotkniętej tym problemem. Podczas gdy wiele osób mylnie uważa, że dysleksja jest związana z niską inteligencją, prawda jest dokładnie odwrotna. Osoby z dysleksją mogą być bardzo inteligentne, ale mają trudności z przetwarzaniem słów, co utrudnia im naukę. Przyczyny dysleksji nie są do końca znane, ale badania sugerują, że istnieje genetyczne ryzyko dysleksji, co oznacza, że zaburzenie to może być dziedziczone.


dysleksja-rozpoznawanie-wsparcie-terapia
Unsplash.com

Polecane

leki-czym-sa-jakie-sa-rodzaje-jak-je-pokonac
Zdrowie psychiczne
2 min.
Lęki - czym są? Jakie są rodzaje? Jak je pokonać?
30.07.2021
hipnoza-co-to-jest-jak-dziala-jakie-sa-techniki
Zdrowie psychiczne
2 min.
Hipnoza - co to jest? Jak działa? Jakie są techniki?
30.07.2021
psychoterpia-humanistyczna-na-czym-polega
Zdrowie psychiczne
1 min.
Na czym polega psychoterapia humanistyczna?
29.07.2022
autyzm-atypowy-co-to-objawy-leczenie
Zdrowie psychiczne
1 min.
Autyzm atypowy – przyczyny, objawy, terapia
28.07.2022
Spis treści
 1. Co to jest dysleksja?
 2. Dysleksja – jakie są jej przyczyny?
 3. Czynniki genetyczne
 4. Czynniki neurologiczne
 5. Czynniki środowiskowe
 6. Czynniki językowe
 7. Rodzaje Dysleksji
 8. Objawy Dysleksji
 9. Diagnoza dysleksji
 10. Skala Ryzyka Dysleksji
 11. Leczenie dysleksji
 12. Ćwiczenia przy dysleksji

Co to jest dysleksja?

Dysleksja jest stanem, w którym osoba ma trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, pomimo normalnego poziomu inteligencji. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem liter, odróżnianiem dźwięków, czytaniem ze zrozumieniem i pisaniem poprawnie.

 • Przeczytaj również, czym jest dystonia.

Dysleksja jest wynikiem różnych czynników, w tym genetycznych i neurologicznych. Nie jest spowodowana złym nauczaniem czy brakiem inteligencji. Osoby z dysleksją mogą mieć inne talenty i umiejętności, takie jak zdolności artystyczne czy matematyczne.

Dysleksja – jakie są jej przyczyny?

Przyczyny dysleksji nie są w pełni poznane, ale istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do jej wystąpienia. 

Czynniki genetyczne

Istnieje silne powiązanie między dysleksją a genetyką. Osoby, które mają krewnych z dysleksją, mają większe ryzyko wystąpienia tego schorzenia.

Czynniki neurologiczne

Badania sugerują, że dysleksja może być związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w przetwarzaniu i analizowaniu informacji pisemnej.

Czynniki środowiskowe

Niektóre badania sugerują, że czynniki środowiskowe, takie jak niedobór odpowiednich bodźców sensorycznych, mogą przyczyniać się do rozwoju dysleksji.

Czynniki językowe

Dzieci, które wychowują się w środowiskach językowych, w których występuje wiele dysonansów językowych, mogą mieć większe ryzyko wystąpienia dysleksji.

 • Poznaj możliwe przyczyny dysfagii, czyli problemów z połykaniem.

Rodzaje Dysleksji

Istnieje kilka rodzajów dysleksji, które różnią się pod względem objawów i trudności, z jakimi się wiążą. Są to:

 1. Dysleksja fonologiczna – osoby z tym rodzajem dysleksji mają trudności z rozpoznawaniem i manipulacją dźwiękami w języku, co utrudnia naukę czytania.

 2. D. powierzchniowa – osoby z dysleksją powierzchniową mają trudności z rozpoznawaniem i zapamiętywaniem wyrazów, zwłaszcza tych nieregularnych.

 3. D. składniowa – osoby z dysleksją składniową mają trudności z rozumieniem i stosowaniem zasad gramatycznych.

 4. D. wizualna – osoby z dysleksją wizualną mają trudności z rozpoznawaniem i rozróżnianiem liter oraz słów na tle tła.

 5. D. kinestetyczna – osoby z dysleksją kinestetyczną mają trudności z koordynacją ruchową i precyzją w pisaniu i/lub czytaniu.

 6. D. mieszana – osoby z dysleksją mieszana mają kombinację różnych typów dysleksji.

Objawy Dysleksji

Objawy dysleksji mogą się różnić u poszczególnych osób, ale istnieje kilka wspólnych cech, które mogą wskazywać na dysleksję. Należą do nich:

 • Trudności w nauce czytania i pisania – osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem liter, czytaniem ze zrozumieniem i pisaniem poprawnie. Mogą również popełniać błędy ortograficzne i mieć trudności z czytaniem ze zrozumieniem. Mogą też mieć wolniejsze tempo czytania niż rówieśnicy i popełniać błędy w czytaniu, takie jak pomijanie lub zamienianie słów.

 • Problemy z rozpoznawaniem dźwięków i liter – osoby z dysleksją mogą mieć trudności z odróżnianiem dźwięków i liter. Mogą mylić podobnie brzmiące litery, takie jak „b” i „p”, lub mylić się w kolejności liter w słowach.

 • Trudności w uczeniu się na pamięć – osoby z dysleksją mogą mieć trudności w zapamiętywaniu informacji na pamięć. Mogą mieć trudności z zapamiętywaniem sekwencji wyrazów lub przekręcaniem wyrazów, a także trudności z przypominaniem sobie faktów.

 • Problemy z koncentracją i uwagą – osoby z dysleksją mogą mieć trudności z koncentracją i utrzymaniem uwagi. Mogą również mieć trudności z wykonywaniem więcej niż jednego polecenia jednocześnie.

 • Trudności z orientacją przestrzenną – osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem stron, takich jak prawa i lewa, oraz z opisem stosunków przestrzennych.

 • Opóźnienie w rozwoju mowy.

 • Trudności z nauką alfabetu i pisaniem liter.

Warto zauważyć, że objawy dysleksji mogą różnić się u poszczególnych osób, a sama dysleksja może przybierać różne formy, takie jak dysleksja głęboka czy dysleksja matematyczna, której właściwa nazwa to dyskalkulia.

Dysleksja to zaburzenie, które może mieć wpływ na całe życie osoby dotkniętej tym problemem. Rozpoznanie dysleksji i odpowiednia terapia mogą pomóc osobom z tym zaburzeniem w radzeniu sobie z trudnościami czytania, pisania i rozumienia tekstu. 

Diagnoza dysleksji

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć dysleksję, skonsultuj się z specjalistą, takim jak psycholog czy pedagog. Proces diagnozy może obejmować badania przeprowadzone przez eksperta, testy na dysleksję oraz rozmowę. Celem diagnozy jest określenie, czy występuje dysleksja, jakie są jej przyczyny oraz jakie formy terapii mogą być pomocne.

Jeśli chcesz móc szybko skonsultować się z psychologiem, rozważ kupno Polisy Zdrowie Welbi, czyli prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, którego ofertę możesz zamówić na Welbi. 

W ramach pakietu OCHRONA GOLD od 239 zł miesięcznie będziesz mieć możliwość 2 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą w roku. Może to być dobry wstęp do podjęcia decyzji o rozpoczęciu diagnozy dysleksji.

W ramach miesięcznej składki będziesz mieć też możliwość:

 • konsultacji z 39 specjalistami zarówno w formie e-konsultacji, jak i wizyt stacjonarnych, bez skierowania;

 • wykonania 121 badań obrazowych, 152 badań laboratoryjnych i 11 badań czynnościowych, np. EKG;

 • wykonania raz do roku profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia – w wersji dla kobiet obejmuje od konsultację z ginekologiem, badanie cytologiczne i USG piersi lub mammografię, a w wersji dla mężczyzn konsultację z kardiologiem, lipidogram i EKG; 

 • zamówienia 4 wizyt domowych w roku.

Wypełnij formularz na Welbi i otrzymaj ofertę. Dowiedz się, więcej o pakiecie OCHRONA GOLD i innych opcjach. Z usług medycznych w ramach pakietu możesz korzystać niemal od razu po opłaceniu pierwszej składki.

Skala Ryzyka Dysleksji

Skala Ryzyka Dysleksji jest narzędziem, które może pomóc w ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia dysleksji u danego dziecka. Skala ta bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak historia rodzinna, rozwój mowy czy problemy z nauką. Chociaż sama skala nie może dać pewnej diagnozy, może być pomocna w identyfikowaniu dzieci, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

Leczenie dysleksji

Terapia dysleksji może obejmować różne metody, które pomagają osobom z zaburzeniem w nauce i rozwoju. Rodzaj terapii dopiera specjalista.

 • Terapia indywidualna – praca z terapeutą, który pomaga dziecku w nauce strategii radzenia sobie z dysleksją.

 • Terapia grupowa – uczestniczenie w grupach wsparcia, gdzie osoby z dysleksją mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i radami.

 • Ćwiczenia logopedyczne – praca z logopedą, który pomaga w poprawie mowy i czytania.

 • Ćwiczenia ortograficzne – praca nad poprawą pisania i nauką strategii pisania.

 • Terapia behawioralna – nauka radzenia sobie z sytuacjami, które mogą powodować stres lub frustrację związaną z dysleksją.

Terapia dysleksji powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby dotkniętej zaburzeniem. Ważne jest również wsparcie rodziny i nauczycieli, którzy mogą pomóc dziecku w procesie nauki. Ważne jest również wsparcie rodziny i nauczycieli, którzy mogą pomóc osobom z dysleksją w procesie nauki.

Ćwiczenia przy dysleksji

Istnieje wiele ćwiczeń, które mogą pomóc osobom z dysleksją w poprawie czytania, pisania i rozumienia tekstu. Przykładowe ćwiczenia to m.in.:

 • Ćwiczenia fonologiczne – polegają na trenowaniu umiejętności rozpoznawania dźwięków, co może pomóc w lepszym odbiorze słów pisanych.

 • Ćwiczenia sylabowe – polegają na czytaniu sylabami, co może ułatwić przyswajanie tekstu.

 • Ćwiczenia ortograficzne – mają na celu poprawę pisania poprzez praktykę pisania słów i zdań.

 • Ćwiczenia pamięciowe – polegają na zapamiętywaniu i przypominaniu sobie faktów, co może pomóc w zrozumieniu tekstu.

 • Ćwiczenia na koncentrację – mają na celu poprawę uwagi i skupienia, co jest kluczowe dla czytania i pisania.

Przykłady tych ćwiczeń można dostosować do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby z dysleksją. Ważne jest regularne wykonywanie tych ćwiczeń i cierpliwość w procesie nauki.

Źródła
 1. P. Hyodo-Malewska, Dysleksja – problem definicyjny, występowanie i korelacja płci, „Przegląd Pedagogiczny” 2021, nr 2, s. 99–109.
 2. A. Szkolak-Stępień, Trudności w uczeniu się – model diagnozowania dysleksji rozwojowej, „Studia Edukacyjne” 2018, nr 49, s. 215–229.
 3. M. M. Szurek, Dysleksja istnieje naprawdę! – Jak ją rozpoznać i zrozumieć, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli” 2014, nr 3, s. 153–174.
Author Olga Dąbska picture

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, nie jest poradą lekarską i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem się do wskazówek lub informacji o charakterze specjalistycznym zawartych w Welbi należy skonsultować ich treść z lekarzem. Welbi dokłada najwyższych starań, aby treść publikowanych materiałów był najlepszej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie bez konsultacji z lekarzem.

Najchętniej czytane

sangwinik-kto-to-jest-jak-go-rozpoznac-cechy-osobowosci
Zdrowie psychiczne
2 min.
Sangwinik - kto to jest? Jak go rozpoznać? Cechy osobowości
28.10.2021
choleryk-kto-to-jest-jak-go-rozpoznac-i-z-nim-zyc
Zdrowie psychiczne
1 min.
Choleryk - kto to jest? Jak go rozpoznać i z nim żyć?
28.10.2021
problemy-z-agresja-jakie-sa-objawy-co-robic
Zdrowie psychiczne
1 min.
Problemy z agresją - jakie są objawy? Co robić?
31.10.2021
agresja-jakie-sa-rodzaje-jak-ja-rozpoznac
Zdrowie psychiczne
2 min.
Agresja - jakie są rodzaje? Jak ją rozpoznać?
27.07.2021
Popularne w kategorii Zdrowie psychiczne
nadpobudliwosc-objawy-u-dzieci-i-doroslych
Zdrowie psychiczne
2 min.
Jak objawia się nadpobudliwość u dzieci i dorosłych?
19.05.2021
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Pakiety medyczne
Konsultacja lekarska online
Alergolog onlineChirurg onlineDermatolog onlineDiabetolog onlineEndokrynolog onlineGastrolog online
arrow-link
Zobacz więcej

Kim jesteśmy

Artykuły o zdrowiu

ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa
Redakcja WelbiSara Łątkowska - redaktor naczelnyredakcja@welbi.pl

© 2024 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin serwisuPolityka prywatnościPolityka cookies

Social media

 • facebook logo
 • instagram logo

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.