3 miesiące temu

Xarelto a alkohol – interakcje leków z alkoholem

Przyjmuję Xarelto 20 mg raz dziennie, ponieważ rozpoznano u mnie napadowe migotanie przedsionków. Nie mogę przerwać stosowania leku, jednak chciałbym okazjonalnie napić się alkoholu. Czy wchodzi on w interakcję z tym lekiem?

Odpowiedź

W leczeniu przeciwkrzepliwym stosuje się wiele leków. Jednym z nich jest właśnie Xarelto. Nie stwierdzono, że jego działanie ulega zmianie pod wpływem przyjmowanego alkoholu. Jednak należy pamiętać, że alkohol zwiększa ryzyko powikłań krwotocznych m.in. przez negatywny wpływ na funkcje wątroby. Osoby spożywające alkohol przy jednoczesnym przyjmowaniu Xarelto częściej mają krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy też pamiętać, że alkohol wypłukuje elektrolity takie jak potas, co z kolei wpływa na częstsze napady migotania przedsionków.

lek. Agnieszka Widera

Treści zawarte w Serwisie mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a lekarzem. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem.

© 2021 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.