jak-działa-e-recepta-co-to-jest-waznosc-e-recepty
pexels.com

E-recepta – co to jest? Jak działa e-recepta?

Recepta wystawiona przez osobę upoważnioną uprawnia pacjenta do zakupu leku dostępnego na receptę. Od 8.01.2020 roku większość recept jest wystawiana w formie elektronicznej, tzw. e-recepty, co znacznie ułatwiło proces ich wypisywania i realizacji. W wielu przypadkach istnieje teraz możliwość przedłużenia recepty, m.in. na leki przyjmowane przewlekle, podczas teleporady, bez konieczności osobistej wizyty w placówce medycznej.

E-recepta jest najczęściej wystawiana w programie komputerowym, służącym do obsługi gabinetu lekarskiego, ale może również zostać wypisana przez stronę internetową gabinet.gov.pl. Po wprowadzeniu do systemu numeru PESEL i potwierdzeniu Twoich danych lekarz może płynnie przejść do etapu wybierania leków, określenia ich postaci, dawki i sposobu przyjmowania dostosowanego do Twoich potrzeb. Po zatwierdzeniu e-recepty generowany jest specjalny kod, który otrzymasz w formie pisemnej, poprzez wiadomość SMS, e-mail lub telefonicznie.

Wielu pacjentów ma obawy, czy poradzi sobie z realizacją e-recepty. Co należy przygotować przed wizytą w aptece? Jedynymi informacjami potrzebnymi do wykupienia przepisanego leku są kod e-recepty podany przez lekarza oraz numer PESEL. Jeśli nie znasz go na pamięć, możesz go zapisać na kartce lub pokazać farmaceucie dokument tożsamości, który zawiera PESEL, np. dowód osobisty. Informacje na temat jak kupić leki na receptę przez internet znajdziesz również na naszym blogu.

Kto może wypisać e-receptę?

Tak samo jak w przypadku recepty papierowej, e-recepta może zostać wystawiona przez lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, pielęgniarkę, położną, felczera oraz starszego felczera.

Sprawdź, czy ginekolog może wystawić receptę podczas teleporady: https://www.welbi.pl/czy-ginekolog-przedluzy-mi-e-recepte-na-leki-podczas-teleporady/.

Pamiętaj, że jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia życia, wezwij pomoc medyczną. Więcej informacji o tym, jak korzystać z telemedycyny, znajdziesz na stronie: https://www.welbi.pl/nagla-potrzeba-czy-moge-skorzystac-z-telemedycyny/

E-recepta – jakie dane zawiera?

Prawidłowe wystawienie elektronicznej recepty jest warunkiem przyjęcia jej do realizacji w aptece. Informacje, które muszą się na niej znaleźć, to:

 • dane podmiotu, w którym została wystawiona e-recepta (nazwa podmiotu, jego dokładny adres, numer telefonu, identyfikator miejsca udzielania świadczeń),

 • dane pacjenta (imię/imiona i nazwisko, dokładny adres, numer PESEL lub inny identyfikator, jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL, kod uprawnień),

 • dane dotyczące leku (nazwa, postać, dawka, ilość oraz sposób dawkowania),

 • dane osoby, która wystawia e-receptę (imię/imiona i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, identyfikator – zwykle numer prawa wykonywania zawodu – numer telefonu, podpis elektroniczny).

Osoba wystawiająca e-receptę ma możliwość wskazania w systemie odpłatności danego leku, dostosowanego do spełnianych przez pacjenta wskazań refundacyjnych. Warunkiem otrzymania refundacji na leki jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w momencie wystawiania e-recepty.

Ile jest ważna e-recepta?

Wystawiona e-recepta ma określony termin, w którym może zostać zrealizowana:

 • 7 dni od daty wystawienia lub daty wpisanej w miejscu „od dnia” w przypadku leków zawierających antybiotyki,

 • 30 dni od daty wystawienia lub daty wpisanej w miejscu „od dnia” w przypadku innych leków.

Osoba wystawiająca e-receptę ma możliwość zaznaczenia opcji ważności recepty przez 365 dni od dnia jej wystawienia lub określonej daty realizacji. Z informacjami o tym, ile jest ważna e-recepta, zapoznasz się również na naszym blogu.

Recepta w formie papierowej

Nie wszystkie recepty muszą mieć formę elektroniczną. Ustawodawca pozostawił możliwość wypisywania recept papierowych w kilku ściśle określonych przypadkach:

 • recept pro auctore (recepta dla osoby wystawiającej),

 • recept pro familiae (recepta „dla rodziny” osoby wystawiającej; określono dokładną listę osób, którym można wystawić receptę pro familiae, m.in.: małżonkowi, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnym w linii prostej, rodzicom małżonka),

 • recept transgranicznych, uprawniających do ich realizacji poza granicami kraju, w którym zostały wystawione (w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej),

 • recept wystawionych osobie o nieznanej tożsamości (NN).

Co ważne, recepta papierowa musi spełniać określone wymogi dotyczące wymiarów (nie mniejsza niż 200 mm długości i 90 mm szerokości).

Źródła
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Dz.U. 2020 poz. 2424.

 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2022 poz. 463.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, nie jest poradą lekarską i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem się do wskazówek lub informacji o charakterze specjalistycznym zawartych w Welbi należy skonsultować ich treść z lekarzem. Welbi dokłada najwyższych starań, aby treść publikowanych materiałów był najlepszej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie bez konsultacji z lekarzem.

Telekonsultacja z lekarzem
już w ciągu godziny!
Umów się
Uzyskaj odpowiedź
dzięki konsultacji
online
 • specjalistyczna porada
 • przedłużenie recepty
 • skierowanie na badania
Umów się
Popularne w kategorii Telemedycyna

© 2021 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.