terapia-psychodynamiczna-na-czym-polega-co-leczy
pixabay.com

Co to jest terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna to jedna z form psychoterapii, która wywodzi się z klasycznej psychoanalizy freudowskiej, choć odbiega od jej pierwotnych założeń i metod. Podobnie jak ona jednak przyjmuje, że zdrowie psychiczne uzależnione jest od równowagi dynamicznych sił rządzących osobowością człowieka. Tam, gdzie dochodzi do konfliktów pomiędzy różnymi potrzebami, ambicjami czy dążeniami, rozwinąć się mogą rozmaite problemy psychiczne, np. depresja, zaburzenia odżywiania, hipolibidemia czy[ objawy nerwicy lękowej](/nerwica-lekowa-jakie-sa-typowe-objawy). Jednym z podstawowych założeń podejścia psychodynamicznego jest istnienie nieświadomości, czyli sfery psychiki, w której kumulują się treści nieakceptowane i obronnie wypierane przez jej świadomą część. To właśnie zapomniane traumy z dzieciństwa, nieświadome konflikty wartości, ukryte pragnienia i lęki szukając drogi ujścia, stają się przyczyną objawów psychopatologicznych. Terapia psychodynamiczna służy refleksji nad nieświadomymi mechanizmami, które rządzą naszym życiem, zidentyfikowaniu ich i świadomemu przepracowaniu.

Kto może skorzystać z terapii w nurcie psychodynamicznym?

Psychoterapia psychodynamiczna wykorzystywana jest z dobrym skutkiem w leczeniu większości zaburzeń i problemów psychicznych. Możesz z niej skorzystać, jeśli:

 • cierpisz na depresję i inne zaburzenia nastroju,

 • zmagasz się z zaburzeniami lękowymi, np. fobią społeczną, nerwicą natręctw,

 • masz dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym (np. napięciowe bóle głowy),

 • zdiagnozowano u Ciebie zaburzenie osobowości (np. borderline),

 • chorujesz na bulimię lub anoreksję,

 • doświadczasz silnego stresu po przebytej traumie,

 • przeżywasz kryzys w relacji partnerskiej,

 • odczuwasz frustrację w związku z niemożliwością samorealizacji.
  Według badań klinicznych jedynymi przeciwwskazaniami do stosowania terapii psychodynamicznej są czynne uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz trwający epizod psychotyczny.

Jak wygląda psychoterapia psychodynamiczna?

Podstawowym narzędziem terapii psychodynamicznej jest rozmowa, w której kluczową rolę odgrywa jakość relacji terapeutycznej. Terapeuta psychodynamiczny jest nie tylko osobą, która ma przeprowadzić Cię przez meandry Twojej psychiki i nieuświadomionych problemów. Elementem procesu terapii jest także zjawisko przeniesienia, czyli ponownego przeżycia (w odniesieniu do osoby terapeuty) emocji, jakich niegdyś zdarzyło Ci się doświadczyć wobec ważnych dla siebie osób. Przeniesienie możliwe jest dzięki silnej więzi, jaka powstaje w relacji terapeutycznej. Sprzyjają jej częste spotkania w atmosferze zaufania i rozmowy na najbardziej intymne tematy.

Analiza reakcji przeniesieniowych pozwoli Ci uzmysłowić sobie istnienie nieświadomych uczuć, a to jest pierwszym krokiem do ich analizy i lepszego zrozumienia bieżących problemów. W tym celu terapeuta będzie zachęcał Cię do dzielenia się myślami, fantazjami, skojarzeniami – nawet tymi, do których trudno Ci się przyznać. Rolą psychoterapeuty psychodynamicznego jest podążenie za dynamiką Twoich przeżyć, ułatwianie Ci ich interpretacji, spojrzenia na nie z różnych perspektyw. Terapeuta nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań. To Ty masz odkryć, w jaki sposób dawne doświadczenia wpływają na Twoje obecne motywacje czy relacje z ludźmi.

Co daje psychoterapia psychodynamiczna?

Skuteczność terapii psychodynamicznej zależy od wielu czynników, m.in. nasilenia problemów, motywacji pacjenta, jakości relacji terapeutycznej. Zazwyczaj jednak udaje się wypracować długofalowe, pozytywne efekty. Niekiedy pomocne jest przy tym okresowe wsparcie leczenia farmakoterapią.

Sesje terapii psychodynamicznej dadzą Ci głęboki wgląd w źródła Twoich problemów. To zaś jest podstawą do przepracowania nieracjonalnych często zachowań i schematów myślenia oraz zastąpienia ich dojrzałymi i bardziej przystosowawczymi. Celem terapii jest przekierowanie Twojej energii wykorzystywanej na budowanie patologicznych mechanizmów obronnych do realizacji Twoich prawdziwych potrzeb.

Po terapii psychodynamicznej możesz liczyć na:

 • złagodzenie lub całkowite usunięcie objawów psychopatologicznych,

 • wzrost samoświadomości, samooceny i pewności siebie,

 • poprawę relacji interpersonalnych w życiu osobistym i zawodowym.
  Przede wszystkim zaś zyskasz umiejętność świadomego doświadczania i konstruktywnego wyrażania swoich uczuć i pragnień.

Ile trwa terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna najczęściej ma postać godzinnych sesji, które odbywają się nawet kilka razy w tygodniu. Ta intensywność kontaktu sprzyja budowaniu więzi pomiędzy pacjentem a terapeutą. Czas trwania całego procesu terapeutycznego jest indywidualny. Zazwyczaj terapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. W niektórych przypadkach alternatywą może być intensywna, krótkoterminowa terapia psychodynamiczna, która zamyka się w maksymalnie 40 spotkaniach.

Źródła
 1. R. Summers, J. Barber, Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach, tł. J. Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

 2. L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Szkoły i metody, Eneteia, Warszawa 2011.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, nie jest poradą lekarską i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem się do wskazówek lub informacji o charakterze specjalistycznym zawartych w Welbi należy skonsultować ich treść z lekarzem. Welbi dokłada najwyższych starań, aby treść publikowanych materiałów był najlepszej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie bez konsultacji z lekarzem.

Telekonsultacja z lekarzem
już w ciągu godziny!
Umów się
Uzyskaj odpowiedź
dzięki konsultacji
online
 • specjalistyczna porada
 • przedłużenie recepty
 • skierowanie na badania
Umów się
Popularne w kategorii Zdrowie psychiczne

© 2021 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.