account-icon
Obliczanie ubezpieczenia
Umów teleporadę
Welbi
TelemedycynaPorady 1 min.

Ile jest płatne L4? Kto płaci za zwolnienie lekarskie? Jak wysokie jest tzw. chorobowe szpitalne?

Olga Dąbska17.10.2022Aktualizacja: 07.10.2023

Osoby znajdujące się na zwolnieniu lekarskim mają prawo do korzystania z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Wysokość tych świadczeń różni się w zależności od tego, jaka jest przyczyna L4. Dowiedz się, jakie zmiany nastąpiły w wysokości świadczeń wypłacanych za pobyt w szpitalu. Sprawdź, kto płaci za świadczenia chorobowe i czy można je otrzymać po ustaniu zatrudnienia.


l4-ile-platne-zwolnienie-lekarskie-szpitalne
pexels.com

Polecane

przewlekle-zmeczenie-kiedy-skonsultowac-sie-z-lekarzem
Telemedycyna
1 min.
Przewlekłe zmęczenie – kiedy skonsultować się z lekarzem?
18.11.2021
skierowanie-na-badania-w-trakcie-teleporady
Telemedycyna
1 min.
Czy mogę uzyskać skierowanie na badania w trakcie teleporady?
03.12.2021
choroby-zakazne-dzieci-i-doroslych-kto-je-leczy
Telemedycyna
1 min.
Choroby zakaźne dzieci i dorosłych – do jakiego specjalisty się udać?
30.08.2021
porady-lekarskie-online-dlaczego-warto-5-najwazniejszych-powodow
Telemedycyna
1 min.
Porady lekarskie online – dlaczego warto? 5 najważniejszych powodów
24.11.2021
Spis treści
 1. Czy płaci się za zwolnienie lekarskie?
 2. Kto płaci za L4? Kiedy wypłaca je pracodawca, a kiedy ZUS?
 3. Wynagrodzenie chorobowe – ile jest płatne?
 4. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie? Wymiar świadczeń chorobowych
 5. Ile jest płatne zwolnienie szpitalne?
 6. Jak określana jest podstawa wymiaru świadczeń chorobowych?
 7. Od kiedy jest płatne L4? Czy obowiązuje okres wyczekiwania?
 8. Czy po zakończeniu pracy można otrzymać zasiłek chorobowy?

Czy płaci się za zwolnienie lekarskie?

Zacznijmy od tego, co to jest L4. Zwolnienie lekarskie to dokument wystawiany na czas braku zdolności do wykonywania obowiązków pracowniczych z powodu złego stanu zdrowia. Ile można być na L4? To, jak długo możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim, nie zostało ściśle określone. Maksymalna długość L4 to w sumie 182 dni w roku. W przypadku gruźlicy albo zwolnienia lekarskiego w ciąży okres ten jest dłuższy i wynosi do 270 dni. Warto zaznaczyć, że lekarz może uprawnić do korzystania z L4 z datą maksymalnie do 3 dni do tyłu od momentu stawienia się na wizytę. To tzw. zwolnienie lekarskie wstecz. Możesz o nie poprosić, jeśli z powodu dolegliwości czy braku wolnych terminów, wcześniejsze skorzystanie z konsultacji nie było możliwe. Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim uprawnieni są do otrzymania świadczenia za okres niezdolności do pracy. Należy jednak zaznaczyć, że prawo do świadczeń w razie choroby zależy od posiadania ubezpieczenia (chorobowego, wypadkowego). Podstawą prawną w sprawie płatności zwolnienia lekarskiego jest ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636).

Kto płaci za L4? Kiedy wypłaca je pracodawca, a kiedy ZUS?

Przepisy w kwestii tego, kto płaci za L4, są bardzo precyzyjne. Za okres do 33 dni trwania choroby pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, które finansowane jest przez pracodawcę. Wyjątek stanowią osoby po 50. roku życia. W ich przypadku obowiązuje skrócony – bo 14-dniowy – okres wypłaty. Stanowi o tym art. 92 kodeksu pracy. Po upływie wymienionych terminów pracownik nabywa prawo do korzystania z zasiłku chorobowego. Przysługuje on od 34. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a w przypadku osób powyżej 50 lat – od 15. dnia niezdolności. Świadczenie to opłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli w skrócie ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe – ile jest płatne?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od tego, co spowodowało uzyskanie zwolnienia chorobowego. Przedstawia się ono następująco:

 • 80% podstawy wymiaru w przypadku choroby lub odosobnienia spowodowanego chorobą zakaźną,

 • 100% podstawy wymiaru w przypadku choroby w czasie ciąży, wypadku w drodze do/z pracy, zabiegu pobrania organów, badań lekarskich w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów. 

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez cały okres zwolnienia lekarskiego, w tym za dni wolne od pracy.

Ile płatne jest zwolnienie lekarskie? Wymiar świadczeń chorobowych

Wysokość świadczeń chorobowych, przysługujących pracownikowi znajdującemu się na zwolnieniu lekarskim, przedstawia się następująco:

 • 80% podstawy wymiaru w przypadku choroby,

 • 100% podstawy wymiaru z tytułu wypadku w pracy, choroby w czasie ciąży, choroby zawodowej, zabiegu pobrania organów, poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów.

Pracownik może ubiegać się o zwolnienie lekarskie w związku z koniecznością objęcia opieką chorego członka rodziny. Wówczas za czas niewykonywania obowiązków zawodowych przysługuje mu zasiłek opiekuńczy, który wynosi 80% podstawy wymiaru.

Ile jest płatne zwolnienie szpitalne?

Zastanawiasz się, ile procent jest płatne zwolnienie szpitalne? Jeszcze do niedawna zwolnienie szpitalne wynosiło 70% podstawy wymiaru. Od 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu został podwyższony. Wynosi 80% podstawy wymiaru. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy niezdolność do pracy nastąpiła w wyniku wypadku w drodze do/z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, w czasie ciąży, w związku z zabiegiem pobrania komórek, tkanek i narządów. Wówczas zwolnienie szpitalne wynosi 100% podstawy wymiaru. 

Jak określana jest podstawa wymiaru świadczeń chorobowych?

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez 12 miesięcy wstecz, nim rozwinęła się niezdolność do pracy. W sytuacji, gdy pracownik znalazł się na L4, lecz zatrudniony jest mniej niż 12 miesięcy, podstawą wymiaru świadczeń jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Poza płacą zasadniczą do wymiaru podstawy uwzględnia się również: wynagrodzenie urlopowe, premie i prowizje, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy, nagrody, inne dodatki, jeżeli naliczono od nich składkę na wynagrodzenie chorobowe.

Od kiedy jest płatne L4? Czy obowiązuje okres wyczekiwania?

Po jakim czasie jest płatne L4? Prawo do świadczeń chorobowych zyskuje się po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Określa się w ten sposób ustalony okres ubezpieczenia. W zależności od charakteru ubezpieczenia wynosi on:

 • ubezpieczenie obowiązkowe – prawo do świadczeń chorobowych przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe,

 • ubezpieczenie dobrowolne – prawo do świadczeń chorobowych przysługuje po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe (np. zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia).

Podczas ustalania okresu wyczekiwania uwzględnia się także wcześniejsze okresy ubezpieczenia społecznego, o ile przerwa między nimi nie przekracza 30 dni lub związana jest z odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, z urlopem bezpłatnym bądź wychowawczym.

Czy po zakończeniu pracy można otrzymać zasiłek chorobowy?

Można otrzymać zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy:

 • choroba rozwinęła się, kiedy dana osoba była jeszcze ubezpieczona i trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia,

 • choroba rozwinęła się po ustaniu ubezpieczenia, ale istnieją pewne warunki co do okresu trwania niezdolności do pracy i daty jej powstania, mianowicie niezdolność trwa bez przerwy ponad 30 dni i powstała:

  • do 14 dni od zakończenia pracy/ustania ubezpieczenia,

  • do 3 miesięcy od zakończenia pracy/ustania ubezpieczenia w przypadku schorzenia zakaźnego albo innego, którego objawy ujawniają się po 14 dniach od początku jej trwania.

Nie otrzyma się świadczeń chorobowych po zakończeniu pracy, gdy jest się osobą niezdolną do pracy i:

 • nie nabyło się prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, 

 • z powodu niezdolności do pracy zostało ustalone prawo do emerytury lub renty,

 • podjęło się działalność, w której można być objętym ubezpieczeniem chorobowym, albo zapewnia ona prawo do świadczeń z powodu choroby, 

 • kontynuuje się działalność zarobkową,

 • obowiązkowo podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników,

 • ma się prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego, albo też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia przedemerytalnego.

Źródła
 1. Świadczenia w razie choroby zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy. Online: https://www.zus.pl/documents/10182/167561/%C5%9Awiadczenia+w+razie+choroby.+Zasi%C5%82ek+chorobowy%2C+%C5%9Bwiadczenie+rehabilitacyjne%2C+zasi%C5%82ek+wyr%C3%B3wnawczy/eda06c3e-5b72-4d16-82b6-fc8cb1b3f155 [dostęp: 11.09.2022].
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636).
Author Olga Dąbska picture

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny, nie jest poradą lekarską i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem się do wskazówek lub informacji o charakterze specjalistycznym zawartych w Welbi należy skonsultować ich treść z lekarzem. Welbi dokłada najwyższych starań, aby treść publikowanych materiałów był najlepszej jakości, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie bez konsultacji z lekarzem.

Najchętniej czytane

jak-przygotowac-dziecko-do-teleporady
Telemedycyna
1 min.
Telewizyta z dzieckiem: jak przygotować dziecko do teleporady?
20.10.2021
neurolog-w-jaki-sposob-pomoze-ci-podczas-konsultacji-online
Telemedycyna
1 min.
Neurolog: jakie dolegliwości należy zgłosić specjaliście podczas porady online?
19.10.2021
problemy-ze-stawami-do-jakiego-lekarza-sie-udac
Telemedycyna
1 min.
Problemy ze stawami – do jakiego lekarza się udać?
18.11.2021
skierowanie-na-badania-jak-je-dostac-ile-jest-wazne
Telemedycyna
1 min.
Skierowanie na badania – jak je dostać? Ile jest ważne?
12.11.2021
Popularne w kategorii Telemedycyna
motywacja-jakie-sa-rodzaje-jak-ja-zwiekszyc
Zdrowie psychiczne
1 min.
Motywacja – znaczenie, rodzaje, sposoby jej zwiększania
19.05.2021
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Pakiety medyczne
Konsultacja lekarska online
Alergolog onlineChirurg onlineDermatolog onlineDiabetolog onlineEndokrynolog onlineGastrolog online
arrow-link
Zobacz więcej

Kim jesteśmy

Artykuły o zdrowiu

ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa
Redakcja WelbiSara Łątkowska - redaktor naczelnyredakcja@welbi.pl

© 2024 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin serwisuPolityka prywatnościPolityka cookies

Social media

 • facebook logo
 • instagram logo

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.